Unga bostadsköpare dras till Drumsö

Drumsö med sitt havsnära boende är av tradition ett eftertraktat bostadsområde som på senare tid vuxit i popularitet i synnerhet bland de yngre.

drumso-main

I samarbete med Aktia Fastighetsförmedling

 

Christoffer von Schantz från Aktia Fastighetsförmedling.

 

– Drumsö började locka till sig unga personer för omkring 5 år sedan. När gruppen som flyttat in är tillräckligt stor bildas ett nätverk som sedan fångar upp fler och fler. Det är en lite motsvarande trend som den man hade i Berghäll för 10 år sedan. Skillnaden är att de som flyttar till Drumsö ofta befinner sig i ett livsskede där man är klar med sina studier och håller på att etablera sig i arbetslivet, säger Christoffer von Schantz, mäklare vid Aktia Fastighetsförmedling.

 

Större bostäder i Hallonnäs

I gamla Drumsö, där utbudet till stor del består av ettor och tvåor, utgör unga par som skaffar sin första gemensamma bostad en stor köpargrupp.

Vill man ha en större bostad får man ofta lov att vända sina blickar söderut, mot Hallonnäs, där utbudet är lite mer varierat.

Oberoende av storlekskategori är bostädernas försäljningstider korta, förutsatt att prissättningen är realistisk. Att området är populärt syns förvisso i prisutvecklingen.

– Utan att ha tittat på statistiken tippar jag på att Drumsö, efter Bortre Tölö, hör till de stadsdelar i Helsingfors där priserna stigit mest i fjol, säger Christoffer von Schantz.

Unga familjer som i dag köper bostad jämför förutom försäljningspriser ofta också kostnaderna för att bo i en motsvarande lägenhet på hyra.

– Man är i dag mer öppen för det alternativet, kanske för att man inte vill binda sig vid ett bostadslån. Att köpa bostad är för det mesta ändå mer ekonomiskt än att bo på hyra. Man sparar pengar åt sig själv, i stället för att betala på någon annans investeringslån.

I och med den stora mängden små bostäder intresserar Drumsö i viss mån också investerare.

– Som jag upplevt det handlar det ändå ofta om investeringar där man köper bostad med tanke på sina barns eller barnbarns framtida behov och sedan hyr ut den i väntan på att behovet ska bli aktuellt, säger von Schantz.

 

Växer

Förutom sin närhet till havet lockar Drumsö med goda förbindelser till centrum, fungerande service samt fina frilufts- och idrottsmöjligheter.

I framtiden kommer allt fler människor att bo på Drumsö. Hallonnäs, som tidigare dominerades av kontors- och industrifastigheter, håller mer och mer på att förvandlas till ett bostadsområde.

– De stora byggbolagen köpslår ofta om flera fastigheter på en och samma gång för att kunna förhandla med staden om planändringar som ger så stora bostadsbyggrätter som möjligt. Stadsplaneringen i Hallonnäs är rätt effektiv. Där planändring beviljas går det ofta att bygga mycket på tomten, säger Christoffer von Schantz.

Västerut ska Björkholmen enligt planerna utvidgas med fyllnadsjord och bli en stadsdel med 5 000 invånare och 4 000 arbetsplatser.

 

Börja leta i tid

Intresserad av att sälja eller köpa bostad på Drumsö? Kontakta gärna Aktias fastighetsförmedlare. Ett råd som Christoffer von Schantz ändå ger till säljare överlag är att begära värderingar från flera olika håll.

– Värderingar är alltid subjektiva även om de baserar sig på statistik av något slag. Det gäller att kunna se det speciella med just den bostaden, vad som gör den mer eller mindre eftertraktad och läsa in hur det påverkar priset, säger han.

Att mäklare ger för höga värderingar för att få en bostad till försäljning är något som enligt von Schantz tyvärr ibland förekommer inom branschen, och som kan leda till att man som säljare i slutändan får ett sämre pris.

– Vi lever i en värld där redan en försäljningstid på ett par, tre veckor kan börja nöta på ett objekt. Att ta in ett objekt till överpris för att några veckor senare gå ner i pris är en strategi som inte gynnar säljaren, säger von Schantz.

 

På Drumsö har du alltid nära till havet.

Några tips till köparen?

– Börja leta efter bostad i god tid. Ha det som hobby att gå på visningar och få en känsla för priserna. När du hittar en bostad som känns rätt – titta igenom realiteterna. Är det några stora renoveringar på kommande? Har du råd med dem? Man ska också komma ihåg att det är ett hem man köper, det ska säga klick på något vis.

 

Text: Agneta Sjöblom

 


 

Genomsnittliga kvadratmeterpriser på Drumsö

 

2018

6 114 euro per kvadratmeter

 

2019

6 317 euro per kvadratmeter (*fram till den 1.6)

 

Källa: hintaseurantapalvelu.fi

 

 

 


 

Fakta om Drumsö

 

Inköptes av kommerserådet Julius Tallberg 1911. Ingick från 1920 i Hoplax kommun som inkorporerades med huvudstaden 1946.

Fram till 1930-talet utgjordes bebyggelsen av Drumsö gård och vid sekelskiftet byggda sommarvillor. En kraftig utbyggnad inleddes under decennierna efter inkorporeringen.

Färjetrafik inleddes 1914. År 1935 fick Drumsö sin första broförbindelse med staden. I slutet av 1930-talet drogs Jorvasvägen över ön. På 1960-talet byggdes vägen ut till Västerleden.

Metrostationerna Drumsö och Björkholmen togs i bruk 2017.

Av Drumsös cirka 20 000 invånare har 15 procent svenska som modersmål.

Källor: Uppslagsverket Finland, Wikipedia

0 Jag gillar detta
0 Jag gillar inte detta