Stor satsning på fiskmjöl i Kasnäs

Finlands första fiskmjölsfabrik finns i Kasnäs. Familjeföretaget Salmonfarm satsar på den djärva kombinationen turism och fiskfabrik.

Fiskebåtar. Fiskmjölsfabriken får fisk av ett trettiotal fiskare. En del av råvaran levereras med fiskebåtar, resten kommer landvägen.

Gästhamnen ligger tom och ödslig i den isande kalla januarivinden i Kasnäs på Kimito­ön. Men i fiskfabriken intill hamnen sjuder aktiviteten. Finlands första fiskmjöls­fabrik inledde sin verksamhet 2016. Fiskmjöl produceras i tre skift, sju dagar i veckan.

”Då det finns råvara att tillgå så att vi kan köra fullt använder vi knappt 200 ton fisk varje dygn. Det motsvarar 8 långtradare lastade med fisk, men en del av råvaran levereras med båt”, säger Salmonfarms vice vd Wilhelm Liljeqvist (red. anm. numera är Wilhelm Liljeqvist vd för Salmonfarm).

Fiskmjöl används främst till fiskfoder men även till foder för pälsdjur, gris och fjäderfä. Fiskoljan som produceras används även som  foderråvara. Fiskmjölet går i första hand till den inhemska marknaden, men överskottet exporteras till Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland.

”Just nu ligger priserna på den färdiga produkten på en fullt acceptabel nivå. Det finns möjlighet att hitta lönsamhet.”

 

Fiskebåtar. Fiskmjölsfabriken får fisk av ett trettiotal fiskare. En del av råvaran levereras med fiskebåtar, resten kommer landvägen.

 

Utmanande miljögifter. Familjeföretaget Salmonfarm har haft fiskfabrik i Kasnäs sedan 80-talet, med fiskodling och fiskförädling. Den nya produktionslinjen var en stor investering som väntas öka företagets omsättning med hälften. Sedan 80-talet hade Salmonfarm frusit in industrifisk, det vill säga strömming och vassbuk, som foder för pälsdjur.

”Anläggningen var sliten  och hade krävt stora investeringar, samtidigt som lönsamheten inom pälsdjursnäringen inte såg lovande ut.”

Under 2000-talet exporterades en stor del av den frysta industrifisken till Danmark. Frakten var förmånlig, eftersom den frusna fisken kunde transporteras med lastbilar som annars hade åkt tomma från Ryssland tillbaka till kontinenten. Men då det ryska handels­embargot trädde i kraft blev frakterna till Danmark utmanande.

”Vi började fundera om man i stället kunde göra något annat med industrifisken som vi frusit in. Många gånger har det räknats på fiskmjöls- och fiskoljetillverkning i Finland, men ingen hade tidigare förverkligat det.”

En  av orsakerna till att det finns så få fiskmjölsfabriker i Östersjöområdet är de höga halterna av miljögifter särskilt i fisk fångad i Bottenhavet.

”Vi hittade en dansk leverantör av produktionslinjen som kunde garantera att miljö­giftsreningen skulle fungera.”

En liknande metod används i Danmark där närmaste fiskmjölsfabrik ligger.

”Miljögifterna är bundna till oljan. Vi renar oljan genom att köra den genom aktivt kol. Sedan tvättas fiskmassan med den renade oljan och på det sättet får man ut största delen av miljögifterna”. 

Fiskmjölsproduktionen inleddes våren 2016, i startskedet med stora luktproblem.

”I början hade vi väldigt mycket utmaningar, det är ändå en relativt komplex linje. Vi hade ingen kunskap från förut och det var inte heller så lätt att hitta kunskap utifrån.”

Under sommarstoppet gjordes en hel del förbättringar, och sedan omstarten i september fungerar linjen bra.

Liljeqvist har själv varit väldigt engagerad i arbetet med fiskmjölsfabriken från början, och säger sig i dag vara den som känner maskinerna bäst.

”Är där problem är jag nog oftast med och löser dem.”

 

Högteknologisk reningsprocess. Mängden miljögifter i fisk fångad i Bottenhavet är en stor utmaning i Salmonfarms nystartade fiskmjölsproduktion, säger Wilhelm Liljeqvist.

 

Allt började med en såg. Problem finns till för att lösas och idéer finns till för att förverkligas. Familjeföretagarna Liljeqvist kännetecknas av att de inte är rädda för att kavla upp ärmarna och hugga i där det behövs. Och utan den djärvheten och handlingskraften hade det knappast gått att bygga upp all den verksamhet som i dag finns på Kasnäsudden.

Salmonfarms dotterbolag Kasnäsudden Ab driver hotell, badhus, restaurang, gästhamn och butik. 

Wilhelm Liljeqvist far Jörgen Liljeqvist var uppvuxen på Biskopsö utanför Kasnäs och han började sin företagarbana med en liten såg ute i skärgården. Då landsvägen byggdes ut till Kasnäs byggde familjen en såg med större kapacitet i Kasnäs. I början av 80-talet försämrades lönsamheten för sågar, och Jörgen Liljeqvist avvecklade småningom sågen och hakade i stället på boomen med nystartade fiskodlingar.

Fiskodlingen gick bra och 1989 utvidgade Liljeqvist verksamheten med fiskförädling. Han köpte en anläggning i Kasnäs som aktörer från pälsdjursnäringen i Österbotten låtit bygga och som KWH-koncernen drivit i några år.

Fabriken fortsatte förädla strömming och vildfisk och frysa in råvara för pälsdjurs­näringen som tidigare. Men tyngdpunkten förflyttades till odlad fisk eftersom Jörgen också lät förädla såväl egenodlad som inköpt regnbågslax.

”Salmonfarm började utveckla produkter för storkök, och det är egentligen samma basprodukter för storkökssidan som vi producerar ännu i dag. Mest regnbåge och strömming, men även abborre, gös, sik och lax”, säger Wilhelm Liljeqvist.

Köpte konkursbo. 1995 blev Jörgen Liljevist även turismföretagare. Han köpte upp ett konkursbo där det ingick gästhamn, restaurang och butik. Kasnäsbon Louis Sandell hade börjat med verksamheten på 60-talet. Två senare ägare vidareutvecklade speciellt gästhamnen men lyckades trots det inte hitta lönsamhet i turismnäringen. 

Då Liljeqvist tog över var såväl ryktet som faciliteterna körda i botten efter att verksamheten under flera år ägts av ett konkursbo och skötts av entreprenörer som hyrde in sig säsongsvis. 

Under slutet av 90-talet investerade familjeföretaget mycket i att utveckla gästhamnen, restaurangen och butiken. Satsningarna inom turismen fortsatte, för år 2000 stod det nybyggda hotellet färdigt, och 2005 invigdes badhuset.

”Enskilt skulle ingen av dem löna sig, men i och med att de får så mycket synergier av varandra finns det möjlighet att driva det”, säger Wilhelm Liljeqvist.

Men fiskfabriken då, stöder den resten av verksamheten?

”Det är en fördel att vi kan erbjuda egenproducerad färsk fisk året om i restaurangen. Maten är väldigt viktig i restaurangen, vi måste hålla en hög klass så att det ska vara värt för folk att köra ända ut hit.”

Investeringsiver. Familjeföretaget i Kasnäs har konkretiserat så gott som alla affärsidéer de haft.

”Vi har förverkligat det mesta som vi har funderat och skissat på och där kalkylerna visat att det finns en möjlighet att nå lönsamhet.” 

Salmonfarm har även gjort stora satsningar på fiskförädlingen och fiskodlingen. 

”Vi har investerat väldigt mycket i sådant som inte syns utåt. Fiskodlingen är den modernaste i Finland och det gäller också vårt fiskrenseri. Några enstaka maskiner är gamla, men egentligen är allt här i fabriken förnyat inom de tre senaste åren.”

Och utvecklingen i Kasnäs tar knappast slut här.

”Visst finns det projekt som kunde vara riktigt intressanta. Vi får se vad vi hittar på”, säger Wilhelm Liljeqvist och skrattar.

Knepigt hitta personal. En av de största utmaningarna för en stor arbetsgivare ute i skärgårdsmiljö är tillgången på arbetskraft.

”Det är oerhört utmanande att hitta personal. Det senaste året har vi anställt ganska många, men vi kan  utan vidare anställa flera till om vi hittar duktiga personer som är villiga att jobba. Vi skulle gärna rekrytera mera eftersom verksamheten har vuxit och vi har pensioneringar på kommande”, säger Wilhelm Liljeqvist.

En annan nackdel med att befinna sig ute i skärgården är transporterna, särskilt då det gäller livsmedel.

”Om man vill leverera färska produkter härifrån över hela landet blir transporterna så dyra att det är omöjligt att nå lönsamhet. Då det gäller stora transporter, hela bilar, har det inte så stor betydelse var du befinner dig, men med små partier blir det utmanande.”

Denna artikel utgavs ursprungligen i Affärsmagasinet Forum 1 2017

 


 

 

Verksamhet

Fiskodling, fiskförädling samt tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Dotterbolaget Ab Kasnäsudden driver hotell, badhus, restaurang, butik och gästhamn.

Anställda

90 i medeltal (sommartid med inhyrd säsongspersonal omkring 120, vintertid 80)

0 Jag gillar detta
0 Jag gillar inte detta