Kvalitetsfärger underlättar för arkitekten

main

I samarbete med 

Arkitektbyrån Himla

 

Timmer är ett byggmaterial som ligger arkitekt Jussi Hietalahti vid arkitektbyrån Himla nära hjärtat. Samtidigt är det ett material som kräver stor noggrannhet både i val av målfärg och sätt att måla.

 

Villa Tirkkola vid Näsijärvi. Väggarna är målade med Uulas linoljefärg. Också Uulas petroleumoljefärg användes vi renoveringen. Foto: Okko Sorma

 

Längs med åren har Jussi Hietalahti ritat timmerhus av många olika slag. Exempel på ett större offentligt timmerbygge är det nya församlingscentret i Ruovesi. Då det förra centret på grund av problem med inneluften måste rivas beslöt församlingen att uppföljaren skulle bli ett friskt och ekologiskt hus i material som andas.

Centret har väckt mycket uppmärksamhet och beundran, bland annat för sin svarta fasad som är målad med Uulas roslagsmahogny och ger ett både modernt och värdigt intryck. Huvudingången går i vitt, dels för att bilda kontrast och lätta upp helheten men också av praktiska skäl.

– Huvudingången vetter mot söder och har målats i ljus färg så att ytan inte ska bli så varm att kådan börjar sippra fram, säger Jussi Hietalahti och råder till att ta väderstrecken i beaktande när man målar träytor.

Församlingshemmet i Ruovesi. Fasaden är målad med roslagsmahogny
i nyansen Hiili från Uula Color. Foto: Tuomas Uusiheimo.

 

Detektivarbete gav resultat

Bland Himlas många arbeten finns också renoveringsplaneringen av den av arkitekterna Lars Sonck och Birger Federley ritade villan vid Näsijärvi. Villan i nationalromantisk stil byggdes ursprungligen för handelsmannen Abraham Tirkkola 1901, fungerade en lång tid som sommarresidens för Yle, innan den för några år sedan övergick i privatägo. Då det gäller historiskt värdefulla byggnader ser Jussi Hietalahti det som viktigt att använda kvalitetsfärger som motsvarar byggperiodens anda.

– Villan hade i något skede målats grön och att ta reda på de ursprungliga färgerna var lite av ett detektivjobb. Slutligen lyckades vi spåra upp en äldre kvinna som hade personliga minnen av hur villan sett ut, samt ett färgfoto. Hos Uula hittade vi sedan färger som motsvarade det vi sökte, berättar han.

 

Huvudingången vetter mot söder och har målats i ljus färg så att ytan inte ska bli så varm att kådan börjar sippra fram.
– Jussi Hietalahti, arkitektbyrån Himla 

 

Uulas roslagsmahogny, linoljefärger och petroleumoljefärger är produkter som används ofta i samband med Himlas projekt.

– Alla nya miljöföreskrifter är givetvis bra och nödvändiga med tanke på omgivningen, men samtidigt innebär de stora utmaningar för färgindustrin. Jag uppskattar det utvecklingsarbete som man gjort och fortsätter att göra på Uula med att ta fram bra produkter som uppfyller alla de krav som ställs, säger Jussi Hietalahti.

 

 


 

Arkitektbyrån Saatsi

Traditionella färger fulländar helheten

 

Restaurering av gamla och historiskt värdefulla byggnader handlar om mer än att återställa en yta. För arkitekten Pekka Saatsi är användningen av traditionella material och färger också viktiga med tanke på helheten.

 

Arkitektbyrån Saatsis rötter går tillbaka till 1950-talet. Sedan 2005 drivs familjeföretaget av arkitektparet Pekka och Emilia Saatsi.

Från kontoren i Helsingfors och Borgå betjänas kunder runt om i Finland. Till specialiteterna hör renoveringsplaneringen av gamla och skyddade byggnader såsom herrgårdar, kyrkor och villor. Man ritar också nya hus, då med tyngdpunkten på hälsosamt boende och hus i hållbara och naturliga material.

Oberoende av typ av jobb görs alla material- och produktval med omsorg.

– När det gäller vår nyproduktion är det självklart viktigt att alla material börjande från ytbehandlingsprodukter är i enlighet med målsättningen att bygga friska och hållbara hus, säger Pekka Saatsi.

 

Vi har märkt att det är en utmärkt produkt för många inomhusytor. Dessutom är den angenäm att använda.
– Pekka Saatsi, arkitekbyrån Saatsi

 

Också vid renovering handlar det om mer än bara yta och utseende.

– Byggnaden som fysisk helhet ska vara fungerande och materialen äkta. Användningen av traditionella färger hör därför till det centrala, säger Saatsi.

 

 

↑ Villa Ornäs i Grankulla. I renoveringen planerad av arkitektbyrån
Saatsi är inomhusytor som fönster och dörrar behandlade med Uulas produkter.

Kvalitet från början till slut

Restaureringen av Borgå domkapitel och Qvidja gård är exempel på några av de planeringsjobb arkitektbyrån Saatsi haft hand om. Till de allra senaste jobben hör restaureringen av Vanda stadsmuseum, beläget i Dickursby gamla stationsbyggnad. Den ståtliga tegelbyggnaden från 1862 renoveras som bäst och har invändigt målats med Into, Uula Colors inredningsfärg, som fått många trogna användare bland annat tack vare sin totala luktfrihet.

– Vi har märkt att det är en utmärkt produkt för många inomhusytor. Dessutom är den angenäm att använda, säger Pekka Saatsi.

Vid restaurering av träfasader på historiskt värdefulla byggnader faller valet oftast på linoljefärg, medan slamfärg eller rödmylla används till uthusbyggnader. Också här har Uula Colors ett bra urval produkter att välja mellan.

– Alla våra kunder är mycket kvalitetsmedvetna. Utgångspunkten är därför givetvis att också alla produkter vi använder håller måttet, säger Pekka Saatsi

Text: Agneta Sjöblom


 

Uula Color Oy

Finländskt familjeföretag grundat 1978.


Erbjuder plastfria och ekologiska målarfärger som andas. Produkter för alla


inomhusytor samt träytor utomhus.


Färgerna tillverkas i Kauvatsa i Kokemäki.


Uulas produkter återfinns hos återförsäljare runt om i landet. Förteckningen


hittas på uula.fi där man också kan köpa färger via Uulas egen nätbutik.


Fabriksbutiken betjänar på adressen Yttiläntie 265 i Kauvatsa.


 

 

Ta kontakt

Telefon: 010 8200 020 (vardagar 8-16)


E-post: uula@uula.fi


Facebook: www.facebook.com/Uulacoloroy


 

0 Jag gillar detta
0 Jag gillar inte detta