En tyst urban revolution

Världens storstäder växer rekordsnabbt och det kommer att leda till stora förändringar i människors liv, menar ekonomen och författaren Kjell A Nordström.

Stora språnget (till city). Fram till 2050 kommer det byggas lika mycket stad i världen som i hela mänsklighetens historia. Därmed får storstäder både mer gemensamt med varandra och större betydelse än nationalstaten, menar ekonomen och samhällsdebattören Kjell A Nordström.

Transporter, barnomsorg, avfallshantering, matförsörjning och företagande. Det mesta kommer att påverkas drastiskt under åren fram till 2050, på grund av den snabba urbaniseringen. Uppemot 80 procent av världens befolkning förväntas bo i städer år 2050. En av alla de som intresserat sig för siffrorna är ekonomie doktorn, entreprenören och föreläsaren Kjell A Nordström i Stockholm.

”Vi är bara i början av den snabbaste urbaniseringen i mänsklighetens historia. Det kommer att totalförändra allt”, säger Nordström.

En konsekvens kan bli att vi börjar se världen indelad i ungefär 600 städer i stället för i cirka 200 länder. Urbaniseringen medför även förändringar i maktpositionerna. Kvinnor tar allt mer plats i högkvalificerade yrken i städerna. De lever längre, är bättre utbildade och tjänar i vissa städer mer än sina manliga kollegor. Nordström sammanfattar det med begreppet Girlvilles i boken Urban Express som han gav ut 2014 tillsammans med moderate politikern Per Schlingmann.

Till grund för visionerna finns statistik om exempelvis utbildningssystemen, som visar att kvinnor redan nu dominerar de högre högutbildningarna. Globalt sett är fördelningen 93 män per 100 kvinnliga studenter. Trenden är tydlig även i mindre jämställda delar av världen. I exempelvis Teheran är cirka 60 procent av studenterna på högskole­nivå kvinnor.

Tyst revolution. Girlvilles är resultatet av en tyst, urban revolution som redan pågått under många år, menar Nordström. I några av världens storstäder har det lett till att unga kvinnor nu i genomsnitt tjänar mer än unga män. Singelkvinnor, mellan 21 och 30 år, har i dag högre inkomst än singelmän i 147 av USA:s 150 största städer. I Storbritannien är timlönen för heltidsarbetande unga kvinnor i allmänhet (inte bara singlar) tre procent högre än för männen. Enligt forskaren Nima Sanandajis beräkningar ligger unga kvinnor i Stockholm inte långt efter. Vad kan då denna revolution leda till?

”Vi kan få en rejäl underklass av män i urbana områden – lågutbildade eller felutbildade män som hamnar delvis utanför samhället och får syssla med enklare grejer, som kanske blir förbannade på invandrare och kärringar som tar över”, säger Kjell A Nordström.

Utvecklingen är inte otvetydig och på många håll i världen hindras kvinnor fortfarande av fördomar, traditioner och glastak. I vissa konfliktområden går utvecklingen till och med bakåt. Lönegapet mellan könen är fortfarande stort totalt sett i världen, där männen tjänar mer. Men kvinnornas chans att ändra på det finns i städerna, där deras ställning är starkare än på landsbygden.

En baksida av Girlvilles är att familje­bildandet får stå tillbaka. Under de senaste 100 åren har kvinnors medellivslängd ökat, medan antalet barn per kvinna minskat drastiskt. I Singapore och Hong Kong är familj numera bara ett alternativ för en liten minoritet. I Stockholm föds i dag 2,36 bebis per kvinna, i Tyskland 1,2 och i Italien mindre än ett barn per kvinna. För att en befolkning inte ska stagnera krävs minst 2,2 bebisar per kvinna.

Inget skitliv. Att det fortfarande föds relativt många barn i nordiska Girlvilles beror enligt Kjell A Nordström på de reformer vi gjort här för delad vårdnad, barnomsorg med mera. Det har möjliggjort för alla unga människor att utbilda sig, arbeta och skaffa barn. Det är inte heller en ekonomisk katastrof om man blir ensamstående.

”Det är detta som krävs, och så behöver man vara protestant. I katolska områden, som Bayern, kan det vara svårt att införa reformer om delad vårdnad vid skilsmässor till exempel”, säger Kjell A Nordström.

”Efter ett par glas vin brukar jag ibland säga att jag undrar varför inte alla kvinnor flyttar hit till Norden? I Berlin, Barcelona eller Singapore måste det ju vara skitliv. Det är det inte här. Man kan gnälla och säga att det fortfarande inte är perfekt och att vi har mer att göra på några områden, men vad är alternativen?”

Faktaunderlaget för Girlvilles gäller än så länge främst yngre kvinnor. Vad som händer när de kommer upp i femtioårsåldern är svårt att säga. Det finns fortfarande för lite underlag för att dra några långtgående slutsatser – inom EU är exempelvis endast 20 procent av professorerna kvinnor. Det finns ändå anledning att tro att kvinnorna blir kvar inom de yrken där de i dag dominerar utbildningarna.

”Till exempel är det svårt att vara medicine doktor i Sverige om man inte har utbildat sig på Karolinska institutet. Och för att arbeta som tandläkare, optiker, advokat med mera krävs legitimation”, säger Nordström.

Ö-mentalitet. Boken Urban Express presenterar 15 så kallade urbana lagar för att navigera i den nya världen. Den myntar också begrepp som ”ultramoderna bolag” och ”vild kunskap”. Ämnen som ligger ekonomie doktor Kjell A Nordström varmt om hjärtat. Vid sidan om jobbet som forskare och föreläsare är han entreprenör och har startat flera företag i olika branscher. Några exempel är it-företaget Spray och Greenfortune som säljer växtväggar över hela världen.

Intresset för företagande väcktes tidigt. Kjell A Nordström är själv övertygad om att hans sex första år på Jurmo, en ö mittemellan finska fastlandet och Åland har bidragit till det.

”Det handlar om ö-mentalitet, att man ’kan själv’. Ön är avlänkad från resten av världen och man vänjer sig tidigt vid att hitta på grejer själv. Det finns en stor frihet i det – att forma sitt eget livsprojekt. Det har betytt jätte­mycket för mig, och det kommer absolut från de där öarna.”

”Senare i livet har jag också tänkt på att öar innebär ett slags ekonomiserande av allt. Min mamma brukade jämt säga: Tänk på att du är på en ö nu, så om du ramlar är det långt till sjukhuset, och om en sak tar slut så dröjer det länge innan vi får en ny. Det kallas med fina ord att ekonomisera med knappa resurser.”

Den nya trenden i företagande som doktor Nordström ser kallas i boken för ”ultramoderna bolag”. Det handlar om att företag går allt mer mot att ha hög omsättning men få anställda. Moderna bolag behöver bara göra det som de är bra på. Historiskt har företag ofta haft eget lager, egen ekonomiavdelning och så vidare. I dag går det i stället att köpa tjänster av andra företag som är bättre på exempelvis lagerhantering.

 

Vi är bara i början av den snabbaste urbaniseringen i mänsklighetens historia. Det kommer att totalförändra allt.

 

Vild kunskap. Begreppet ”vild kunskap” förklarar Nordström som icke-dokumenterad kunskap som ändå hjälper oss att fatta beslut. Det kan till exempel handla om att läsa av kroppsspråk hos individer i omgivningen, något som kan få dig att byta trottoar om du möter en ”skum” figur på väg hemåt en sen kväll. Det kan också handla om en läkares helhetsbedömning av en patient som får rådet att gå hem och vila. ”Vild kunskap” kommer att bli viktigare i framtiden, menar Nordström och Schlingmann, och är platsberoende.

”Många talar om Hollywood-effekten: alla kommer dit och arbetar sig in i yrket. Spielbergs sätt att göra film går inte att digitalisera. För att lära sig det måste man vara på plats under många år. Detsamma gäller finanssektorns arbete i London.”

Urban Express har väckt stort intresse både i Sverige och utomlands och är hittills översatt till 39 språk. Boken har även utsatts för massivt hån i kvällstidningen Aftonbladets podcast Flumskolan, under ledning av ”ständige studierektorn” Johannes Klenell. Bland annat kritiseras boken för att vara för glättig. ”Allt är inte en global it-fest” som en paneldeltagare uttrycker det. Men Kjell A Nordström tar lätt på kritiken.

”Om man ger sig i lag med en politiker som Per Schlingmann får man räkna med att få en skopa av sleven. Och det ska göras konst och hånas! Det är kul!”

Än så länge är Urban Express långt ifrån en sådan storsäljare som Nordströms förra bok, Funky Business. En snävare fakta­inriktning kan vara en förklaring. Det hindrar dock inte doktor Kjell A Nordström att jobba vidare med ytterligare en bok. Arbets­titeln för den är ”Fuck technology” och den handlar om att vi behöver ändra vår syn på teknologi. Vi är för upptagna av teknik och regndansar för mycket runt den, menar författaren. 2018 förväntas boken vara klar.

 


 

Urbaniseringens historia

1910 bodde cirka 10 procent av jordens dåvarande befolkning i städer.

2006 var siffran uppe i över 50 procent, sedan dess bor alltså fler människor i staden än på landsbygden.

Nuvarande utvecklingstrender pekar mot att 75 procent av jordens befolkning kommer att leva i städer 2050 (enligt Urban age project vid London School of Economics)

Avkastningen på kapital stiger mycket snabbare än BNP, visade den franske ekonomen
Thomas Piketty i bästsäljaren ”Kapitalet i det 21:a århundradet”. Enligt den tidigare MIT-forskaren Matthew Rognlie har avkastningen i de flesta sektorer dock har varit tämligen stabil sedan 1970-talet – medan det inom fastighetsmarknaden, främst egnahem, går att skönja stark avkastning på kapital. En konservativ, bromsande syn på stadsutveckling begränsar alltså tillväxten.

 


 

Kjell A Nordström.

 

Kjell A Nordström

Född: 1958 i Danderyd, men bodde de första sex åren på ön Jurmo i åländska skärgården. När han skulle börja skolan valde familjen att flytta till Sverige, där mamman tyckte att skolan var bättre.

Bor: På Djurgården i Stockholm.

Utbildning och jobb: Ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, konsult, författare, föreläsare.

Familj: Fru och två barn, 17 och 23 år.

Fritid: Tränar och reser – gärna till Norge, Tyskland och östafrikanska Rift Valley där urmänniskan Lucy hittades. Besöker varje sommar ön i finska skärgården där föräldrarna har kvar ett hus.

 

 

Denna artikel utgavs ursprungligen i Affärsmagasinet Forum nr 8/2017

 

1 Jag gillar detta
0 Jag gillar inte detta