Bostadsområde högt i kurs bland familjer

112914-munkkiniemi-04

I samarbete med Aktia Fastighetsförmedling

Lugnt och lummigt hör till nyckelorden för områdena Munksnäs och Munkshöjden i västra Helsingfors där familjebostäderna har bra åtgång. Framförallt Munkshöjden med sina luftiga och naturnära högshuskvarter är ett område som tycks locka barnfamiljer.

Lars Lindroos Aktia fastighetsförmedling

– Efterfrågan på familjebostäder omfattande 4–5 rum överstiger klart utbudet i Munkshöjden. Kvadratmeterpriserna har följaktligen också stigit de senaste åren, säger Lars Lindroos, mäklare vid Aktia Fastighetsförmedling.

Prisutvecklingen för mindre lägenheter, ettor och tvåor, har varit mer moderat vilket Lindroos tror delvis kan förklaras med de rörrenoveringar som varit aktuella i husen av vilka många är byggda på 1950-talet.

Om att också rejält dyrare Munksnäs, med sitt aningen äldre husbestånd, fortsättningsvis är eftertraktat vittnar bland annat att snittpriset på gamla bostäder under perioden 2017–2018 här steg med drygt 500 euro per kvadratmeter.

Stabilt intresse 

Vad är det då som lockar bostadsköparen hit ?

– I Munkshöjden är det bland annat tillgången till service såsom daghem, skolor och lekparker. I Munksnäs närheten till havet, säger Lars Lindroos.

Också förbindelserna är goda – till centrum av Helsingfors, dit man tar sig på 15–20 minuter med bil, buss eller spårvagn, men också västerut, mot Esbo.Populariteten märks i försäljningstiderna. Familjebostäder i storleksklassen 80–120 kvadratmeter brukar gå åt på omkring en månad. För ettor och två är försäljningstiden lite längre – i medeltal två månader.

– De små bostäderna intresserar främst investerare. För unga förstagångsköpare finns det andra områden som är mer intressanta, till exempel Berghäll, säger Lindroos.

Intresset för bostadsköp i Munkshöjden och Munksnäs har som helhet ändå hållit sig rätt stabilt.

– Tittar man på statistiken över mängden köpofferter gjorda via förmedlare har siffran legat på samma nivå i ungefär tio års tid.Av områdets bostäder byter mellan 6,5 och 8,0 procent ägare årligen. I snitt bor man kvar på samma adress i omkring 7 års tid.

Nya bostäder på kommande 

Att utbudet på familjebostäder i Munkshöjden inte motsvarar efterfrågan har lett till viss försiktighet.

– Många familjer som redan bor på området och söker efter en större bostad väntar med att sätta sin nuvarande bostad till försäljning tills de är säkra på att de har hittat en ny, säger Lars Lindroos. Lindring i situationen är eventuellt att vänta inom några år. Stora delar av Pohjolahuset, som tidigare hörde till Munkshöjdens landmärken, har jämnats med marken. På tomten byggs i stället sju nya hus omfattande omkring 650 nya bostäder av vilka ungefär hälften blir familjebostäder, resten ettor och tvåor. Enligt planen ska byggprojektet vara klart före utgången av 2022. Ett till sin omfattning något mindre men intressant projekt hör planen att bygga om slottslika Munksnäs pensionat till bostäder. Bostäder blir det också vid Munksnäs allén där Kone Oy tidigare hade sitt huvudkontor.

Snabba reaktioner krävs 

För bostadsköpare intresserade av området tycker Lars Lindroos att det kan vara värt att känna till att många av stadens hyrestomtsavtal i Munkshöjden går ut 2020. De nya avtalen träder i kraft under en tioårig övergångsperiod.

– Än så länge är det inget man märkt i bostadspriserna eller försäljningstiderna. Hyreshöjningen är rimlig men kommer att påverka boendekostnaderna. I vilken omfattning beror på typen av bostad. Det hör ändå till saker det redan finns klara uppgifter om, säger han.

Finns det några andra tips till den som är intresserad av att köpa en bostad i Munksnäs eller Munkshöjden?

– När en intressant bostad kommer upp till försäljning lönar det sig att snabbt vara i kontakt med förmedlaren för att inte missa tåget. För den som är intresserad av en viss typ av lägenhet eller område erbjuder vi också köpuppdrag. Vid köpuppdrag är det fastighetsförmedlingen som för kundens del sköter bostadsletandet efter givna kriterier, ibland också bland objekt som inte säljs aktivt eller vars försäljning ännu inte påbörjats. Om man länge sökt efter en lämplig bostad kan det vara ett sätt att hitta sitt följande hem.

– Också om man vill man veta det aktuella marknadsvärdet på sin bostad och få en försäljningsplan lönar det sig att ta kontakt, råder Lindroos.

Text: Agneta Sjöberg

 

11 Jag gillar detta
0 Jag gillar inte detta